Jak uruchomić pełną moc pracowników?

 

rafał zdjecie Corematrix

Jak zbudować Zespół w Biznesie, który sprawnie realizuje ambitne cele nawet wtedy, kiedy „Szef nie patrzy”.

Jak produkować. Jak sprzedawać. Jak dostarczać. Żeby było najlepiej.

Nawet jak TY to wiesz, czy to wystarczy? Nie łudź się, że Twoi ludzie od razu to zrozumieją a nawet jeżeli zrozumieją, to czy będą tak robić, czy jednak “po swojemu”.

Jak sprawić żeby w krytycznym momencie działali tak jakby byli Twoimi sobowtórami.

Trzeba “Sprzedać” pracownikom najlepszy sposób.  Ale jak “Sprzedać” swojemu pracownikowi chęć i zapał do robienia tego co ty chcesz a nie tego, co jemu się wydaje?

Pamiętam słowa Szefa pewnej firmy wykonawczej, wypowiadane z ogromnym zdziwieniem: Jak to możliwe że moi ludzie zarabiają tak dużo a my nie kończymy projektów w terminie i w dodatku maszyną stoją popsute?

Albo słowa Szefa hurtowni: Dlaczego sprzedawcy nie realizują planu i zawsze mają dobre wymówki, przecież „sky is the limit”?”

Z moich obserwacji wynika, że aby pracownik był naprawdę wewnętrznie zmotywowany musi mieć dwie rzeczy: poczucie własnej wartości oraz poczucie uczciwej rywalizacji.

Pierwsze  oznacza dialog z pracownikiem tak jak z Partnerem. Drugie to wyznaczenie celów, pomiar efektów i przełożenie ich na nagrodę.

POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI i ważność, sensu swojej pracy, tego co człowiek wykonuje lub produkuje.

Istotne jest żeby pracownik widział Katedrę a nie kilka cegieł ułożonych jedna na drugiej. Dlatego ważne jest żeby pokazać ludziom sens ich działań i że stanowią one część całości. Ważną część bez której całość nie powstanie. Pokazać im „Dlaczego”. Dlaczego i po co firma robi to, co robi. Dlaczego potrzebuje przejść od punktu A do punku B. Dlaczego potrzebuje gruntownych czy nawet radykalnych zmian. Wszyscy członkowie zespołu muszą to zrozumieć, jeśli nie to powinni jak najszybciej znaleźć dla siebie lepsze miejsce.

Z drugiej strony RYWALIZACJA, poprzez pokazanie wyników vs. cele, rzetelny, czytelny i aktualny POMIAR, czyli pokazanie celu głównego (Katedry) w liczbach a następnie celów pomniejszych, cząstkowych i przekazanie ich do realizacji poszczególnym pracownikom. Cele powinny być ambitne ale realne. Właściciel Celu Głównego (Prezes/Szef Zespołu) nie ma innego sposobu jak przekonanie swoich ludzi, że jest to możliwe, że można to wykonać w takim czasie i przy takich nakładach. W efekcie członkowie Zespołu stają się właścicielami celów cząstkowych i biorą odpowiedzialność za ich realizację. Na tym etapie praca Szefa to swoistego rodzaju „obrona pracy dyplomowej” gdzie materiałem jest plan sprzedaży, produkcji lub budżet.

Realizację celów cząstkowych należy pokazać w porównaniu do aktualnych efektów osiąganych przez Pracownika, porównując te same okresy, czyli dzień do dnia, plan vs. realizacja. Można również porównywać do poprzednich miesięcy lub tych samych miesięcy roku poprzedniego, co daje lepszy obraz całości.

Procent realizacji Celu można przełożyć na konkretne wartości wynagrodzenia dodatkowego w postaci premii uzależnionej od ilości/wartości sprzedaży/produkcji/należności.

Nie wszystkie zawody można ocenić bezpośrednio wartością sprzedaży czy produkcji, np. usługi wykonywane u klienta. Oceniać można wtedy zachowanie pracownika. Najpierw wspólnie wypracować kryteria oceny, nadając im różne wagi a potem oceniać, np. tak jak w szkole 1-6 (2-5) następnie wyciągając średnią (lub średnią ważoną) Wysokość oceny powoduje odpowiednią wartość nagrody.

Dane powinny być zrozumiałe i czytelne, jak najbardziej aktualne i łatwo dostępne dla wszystkich uprawnionych.

Podsumowując, WAŻNOŚĆ I RYWALIZACJA to dwa obszary, które należy rozwijać w budowaniu Zespołu sprawnie realizującego cele i plany biznesowe.

  1. Co robię, dlaczego to jest dobre dla klienta i dlaczego ma kupić ode mnie.
  2. Ambitny ale realny plan podzielony na części i „sprzedany” każdemu pracownikowi osobno.
  3. Efekty pokazywane na bieżąco w porównaniu z planem
  4. Różny poziom nagród za osiągnięcie różnych poziomów realizacji wraz z jawną wizualizacją i na bieżąco.

 

Jak zbudować taki Zespół i narzędzia do jego motywowania dowiesz się na warsztatach z https://multiplanowanie.pl/warsztaty/on-line/multiplanowanie-skuteczny-multi-manager-otwarte.html

 

Speak Your Mind

*