Warsztaty, wykłady, konsultacje

Każdy warsztat jest zindywidualizowany i poprzedza go dokładna analiza potrzeb, przeprowadzona na podstawie rozmowy z przełożonym (przełożonymi) uczestników oraz ankiet wśród samych uczestnków.
W przypadku warsztatów indywidualnych "1-1" poprzedza je analiza potrzeb przeprowadzona podczas rozmowy telefonicznej z uczestnikiem oraz zakończone jest przeglądem powarsztatowym. Analiza potrzeb 1h (kilka dni wcześniej, termin do uzgodnienia); Warsztat 9:00 -16:30 (do uzgodnienia); Przegląd powarsztatowy: 1h (kilka dni później, termin do uzgodnienia) 
Wszystkie spotkania są prowadzone w formie warsztatów i opierają się na wiedzy i doświadczeniu zawodowym prowadzącego.
Wybierz dla siebie lub grupy czy firmy!
.