Patent

 

© Multiplaner został wyprodukowany na podstawie Wzoru Przemysłowego zarejestrowanego w Unii Europejskiej, USA i Rosji.
Produkt jest chroniony Prawem Własności Przemysłowej. Właścicielem jest Rafał Mirkowski.
Używanie tego Wzoru Przemysłowego, zarówno w formie materialnej, jak i elektronicznej, bez posiadania licencji jest prawnie zabronione.
Wzór Przemysłowy został zarejestrowany pod numerami WP17234 oraz WP17236, 2010 r. w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W telegraficznym skrócie historia patentu Multiplanera: 

 24.12.2009 - Impuls, żeby z pociętego zeszytu stworzyć produkt.

 02.03.2010 - Rozpoczęcie prac z Rzeczniczką Patentową. 

 16.07.2010 - Potwierdzenie przyjęcia wniosku o ochronę patentową w Polsce.

 09.11.2010 - Zarejestrowanie Wzoru w Rejestrze Wzorów Wspólnotowych Unii Europejskiej.

 29.07.2011 - Zarejestrowanie Wzoru w rosyjskim urzędzie patentowym ROSPATENT.

 30.12.2011 - Udzielenie ochrony patentowej przez Urząd Patentowy RP (UP RP).

 27.01.2012 - Zarejestrowanie Wzoru w amerykańskim urzędzie patentowym.

 

Więcej czytaj na blogu Historia jednego patentu.