STACJONARNE dla Grup

Każde warszaty są zindywidualizowane i poprzedza je dokładna analiza potrzeb,
przeprowadzona na podstawie rozmowy z przełożonym (przełożonymi) uczestników oraz ankiet wśród samych uczestnków.

W sprawie warsztatów prosimy o kontakt bezpośredni na:

[email protected]